ตราสัญลักษณ์โรงเรียนอนุบาลเลย


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเลย

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 53 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลเลย

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 89 รายการ ดูเพิ่มเติม »


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วารสารโรงเรียนอนุบาลเลย
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube


การศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเลย

  
  
  
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย นำคณะครูศึกษาดูงาน ไฮสโคป MEP ภาษาไทย,ห้องสมุด อาเซียน,ศาสตร์พระราชา วิทย์,คณิต,O-NET ,งานวัดผล สภานักเรียน ที่โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง 
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยมี ดร.ปณัฎฐา ศรเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระยอง และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะคุณครูโรงเรียนอนุบาลระยอง ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

  
  
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย นำคณะครู เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดจันทบุรี ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

การประชุมปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถสถานศึกษาต้นแบบประกันคุณภาพระดับห้องเรียน


  
  
 นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นประธานในการเปิดงาน การประชุมปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถสถานศึกษาต้นแบบประกันคุณภาพระดับห้องเรียน 
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ประจำปี ๒๕๖๒


  

  
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ประจำปี ๒๕๖๒ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการหนังสือใหม่ 
การแสดงความสามารถของนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี บนเวที และการจัดฐานการเรียนรู้ด้านภาษาไทย วันพุธ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์ เลย 1

e-NEWS ข่าวกิจกรรม

e-NEWS ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

e-NEWS เผยแพร่งานวิชาการ

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น