วิดีโอ YouTubeข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเลย

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »


กิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลเลย

 • ต้อนรับการดูงานปฐมวัย ร.ร.บ้านสูบ นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ได้ต้อนรับ นายสุเกียรติ สุจิมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านสูบ เข้าศ ...
  ส่ง 17 ก.พ. 2563 22:21 โดย Anubanloei Official
 • คุณหมอให้ความรู้โรคโควิด 19 วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563คุณหมอและเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้เข้ามาให้ความรู้และการป้องกันโรคโควิด แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเลย ...
  ส่ง 17 ก.พ. 2563 22:20 โดย Anubanloei Official
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ร.ร.อนุบาลสกลนคร นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลสกลนคร นำโดยนายชัญโญ ใครบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ได้นำคณะครูผู้สอนโปรแกรม MEP แลกเปลี่ยนเร ...
  ส่ง 17 ก.พ. 2563 22:18 โดย Anubanloei Official
 • ประชุมคณะผู้บริหาร อนุบาลประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 19 จังหวัด ที่เดินทางมาประชุมชมรมผ ...
  ส่ง 17 ก.พ. 2563 22:17 โดย Anubanloei Official
 • ทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ประจำปี 2562 นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย และนางสมัย ปริบาล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เดินเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ป ...
  ส่ง 17 ก.พ. 2563 22:16 โดย Anubanloei Official
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 51 รายการ ดูเพิ่มเติม »


วารสารโรงเรียนอนุบาลเลย
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeการศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเลย

  
  
  
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย นำคณะครูศึกษาดูงาน ไฮสโคป MEP ภาษาไทย,ห้องสมุด อาเซียน,ศาสตร์พระราชา วิทย์,คณิต,O-NET ,งานวัดผล สภานักเรียน ที่โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง 
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยมี ดร.ปณัฎฐา ศรเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระยอง และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะคุณครูโรงเรียนอนุบาลระยอง ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

  
  
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย นำคณะครู เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดจันทบุรี ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

การประชุมปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถสถานศึกษาต้นแบบประกันคุณภาพระดับห้องเรียน


  
  
 นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นประธานในการเปิดงาน การประชุมปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถสถานศึกษาต้นแบบประกันคุณภาพระดับห้องเรียน 
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ประจำปี ๒๕๖๒


  

  
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ประจำปี ๒๕๖๒ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการหนังสือใหม่ 
การแสดงความสามารถของนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี บนเวที และการจัดฐานการเรียนรู้ด้านภาษาไทย วันพุธ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์ เลย 1

e-NEWS ข่าวกิจกรรม

e-NEWS ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

e-NEWS เผยแพร่งานวิชาการ

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น